Activar el butlletí - Procediment per activar el butlletí de la plataforma